SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

 Przyjmowanie wszystkich spraw prowadzi sekretariat czynny w godzinach urzędowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi.
Postępowanie w procesie załatwiania spraw odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz.46) a szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Na stronie: www.psse.tuchola.pl

 

w zakładce: Do pobrania

wytworzył: Marek Kuligowski

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 17.01.2018.