SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

 Przyjmowanie wszystkich spraw prowadzi sekretariat czynny w godzinach urzędowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi.
Postępowanie w procesie załatwiania spraw odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz.46) a szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

 

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego

 

Wniosek o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Formularze Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

wytworzył: Alicja Gumińska

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 22.04.2016.