REJESTRY I EWIDENCJE

W  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

1.      Centralny rejestr decyzji

2.      Ewidencja  wydanych  legitymacji służbowych

3.      Ewidencja decyzji niestwierdzających choroby zawodowe

4.      Ewidencja osób uchylających się od szczepień

5.      Ewidencja ozdrowieńców, nosicieli pałeczek Salmonella, Shigella i duru brzusznego

6.      Ewidencja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

7.      Ewidencja upoważnień do przeprowadzania czynności  kontrolnych

8.      Ewidencja upoważnień do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania  skarg i wniosków

9.      Ewidencja wydanych przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren zakładów karnych

10.  Ewidencja zakażonych wirusami hepatotropowymi

11.  Rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych

12.  Rejestr decyzji stwierdzających choroby zawodowe

13.  Rejestr mandatów

14.  Rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne

15.  Rejestr podejrzeń o zachorowania na choroby zawodowe

16.  Rejestr rozpoznań klinicznych chorób zawodowych

17.  Rejestr skarg i wniosków PSSE w Tucholi

18.  Rejestr skutków chorób zawodowych

19.  Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych

20.  Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

wytworzył: Alicja Gumińska

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 15.04.2011.