PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

Podstawa prawna działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi wynika z :

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261)


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.)


Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

 

wytworzył: Justyna Szulc

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 21.12.2017.