PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

Podstawa prawna działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi wynika z :

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59)


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)


Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

 

wytworzył: Justyna Szulc

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 07.05.2019.