PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

Podstawa prawna działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi wynika z :

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.)


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)


Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

 

wytworzył: Justyna Szulc

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 06.04.2017.