BUDŻET

 

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2018

 

 

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi na 2019 r. wynosi 1111000,00 zł

wytworzył: Lucyna Majnert - Buczkowska

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 06.06.2019.